It-løsninger

Vi er eksperter inden for aktivitetsbaseret
økonomistyring. Vi udvikler og sælger it-løsninger som
prognoseværktøjet Calibra og betalingssystemet Pecunia

Calibra

Calibra er et prognoseværktøj, der letter arbejdet med disponering, analyse og rapportering inden for de store samfundsområder
❯   Læs mere om Calibra

Pecunia

Pecunia mindsker administration i forbindelse med udbetaling, e-fakturabetaling, afregning og opkrævning.
❯   Læs mere om Pecunia

Pecunia er et moderne betalings- og afregningssystem, der tilbydes til en fornuftig pris, og som integrerer data fra DUBU og DHUV. Desuden integreres kommunens økonomisystem, Calibra og CPR/CVR data fra Kombit’s Serviceplatform.

Pecunia er i drift i både Prisme og Opus kommuner med snitflader til DUBU, Sensum, SBSYS, CURA, Nexus, Prisme, Opus Økonomi, Serviceplatformen (CPR & CVR), DAWA og Calibra. Snitflade til ØS Indsigt er planlagt.

Pecunia består af tre moduler

1. Automatisk betaling af e-faktura, hvor elektroniske fakturaer importeres fra økonomisystemet, og kobles med data (bevillingen) importeret fra fagsystemer. Når regningen er sagsbehandlet og godkendt sendes den retur til økonomisystemet til betaling og postering. For at lette sagsbehandlerens arbejde, kan Pecunia på baggrund af tidligere betalte e-faktura automatisk udfylde majoriteten af importerede e-faktura, samt kontrollere om der er en bevilling

2. Udbetaling, hvor Pecunia understøtter løbende og enkelt udbetalinger til borgere eller leverandører, der anvises via økonomisystemet. Det er muligt at oprette standardydelser, hvor takster kan vedligeholdes centralt

3. Fakturering og intern afregning. Ekstern afregning sker som elektronisk fakturering, der opkræves via økonomisystemets debitordel. Intern afregning sker som en ompostering, der afleveres til postering i økonomisystemet. Værktøjet understøtter både løbende og enkelt afregning af eksempelvis institutionspladser og egenbetaling, hvor kommunen kan oprette sine egne standardydelser og takster. I mellemkommunale sager er der mulighed for viderefakturering af afholdte udgifter til betalingskommunen

Calibra er et digitalt prognoseværktøj udviklet til de danske kommuner med fokus på svært styrbare områder (social, undervisning og beskæftigelse). Med det menes områder, hvor grundlaget for den økonomiske forventning ofte skifter. Det kan være aktiviteten der svinger, eller det kan være områder hvor prisen er usikker.

Calibra er i drift i mere end 20 Prisme, Opus og ØS Insigt kommuner med snitflader til en lang række fagsystemer.

Calibra består af tre moduler

1. En applikation til disponering, controlling og analyse af økonomien på CPR-niveau

2. Dataintegration til automatisering og afstemning

3. Excel rapporter med ledelsesinformation, som tilsammen hjælper kommunen med at overholde de bevillinger, som aftales med politikerne

Fordele ved Calibra

Calibra erstatter regnearksmodeller med disponeringer som skal opdateres manuelt. Der er udviklet snitflader, hvor bevillinger kan importeres direkte fra fagsystemerne, og sammenkædes automatisk med økonomidata. Det giver er en administrativ lettelse, og samtidigt sikres datakvaliteten. Calibra giver følgende fordele:

 • Sikker styring, fuldt overblik og økonomiske besparelser
 • Troværdige prognoser
 • Afstemning - du finder fejl udbetalinger og manglende indtægter
 • Automatisering af arbejdsgange - prognoserne bliver hurtigere færdig
 • Mindre afhængighed af nøglepersoner og mindre sårbar ved ferie og sygdom
 • Referencer - Calibra har bevist at værktøjet virker

Gennem mange års samarbejde med vores kunder har vi udviklet en solid forretningsviden om integration af kommunale data og it-systemer.
Vi har en særlig styrke indenfor integration til alle de danske økonomisystemer, som vi har et dybt kendskab til. Vi hjælper også dig, med at integrere vores løsninger med dit foretrukne it-system.

Her kan du se et udsnit af de mange systemer, vi har erfaring med at integrere vores systemer til.

arrow downØkonomisystemer

 • Fujitsu Prisme 2009 & 2015 (finans, debitor, kreditor)
 • Fujitsu Prisme 365 (finans, debitor, kreditor)
 • KMD Opus Økonomi (finans, debitor, udbetaling, workflow)
 • ØS Indsigt fra EG (finans)
 • Kvantum (finans)
 • Gældsstyrelsen gennem debitor snitflade til Prisme og Opus
 • Kombit ØIR snitflader (planlagt men ikke udviklet)

arrowØkonomisystemer

arrow downStamdatasystemer

 • Kombit Serviceplatformen CPR og CVR (lokal, central, abonnement)
 • Erhvervsstyrelsen CVR
 • DAWA Danmarks adresser
 • LIFA Distrikter
 • CSC DPR og Viderestilling, Magenta CPR Broker
 • KMD PDATA, Folkeregister, Borger, LOS

arrowStamdatasystemer

arrow downFagsystemer

 • Kombit DUBU
 • EG Sensum
 • KMD Nexus
 • SBSYS
 • Systematic Cura
 • KMD Børn & Voksne, KMD Sag, KMD Momentum
 • Silkeborg Løn og KMD Løn
 • CGI AS2007, CSC Social, Tabulex, Novax, UnoUng
 • KMD Care
 • Schultz Fasit (planlagt men ikke udviklet)

arrowFagsystemer